Akyurt fuar alanı...

16.02.2022

İçişleri Bakanlığının 18.10.2011 tarih ve 25834 sayılı yazısı gereğince 5393 sayılı Belediye Kanunun 73’üncü maddesine göre Ankara ili, Akyurt ve Pursaklar ilçelerinde bulunan alan Uluslararası Ankara Fuar ve Gelişme Sahası Kentsel Dönüşüm ve Gelişme Proje Alanı olarak Bakanlar Kurulunca 18.11.2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Bakanlar Kurulunun 18.11.2011 tarih ve 2477 sayılı kararı ile Ankara ilinde 250.000 TL sermaye ile “Ankara Fuarcılık Anonim Şirketi”  kurulmasına karar verilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek himayelerinde yürütülen toplantıya belediyemizi temsilen Belediye Başkanımız Gültekin Ayantaş katılmıştır. 16.01.2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek himayelerinde düzenlenen toplantıda fuar alanı için kurulacak olan şirketin yapısı, ortakları ve hisseleri kesinlik kazanmıştır. Toplantıya Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Belediye Başkanımız Gültekin Ayantaş, Ankara Ticaret Borsası Başkanı Faik Yavuz, Ankara Ticaret Odası Başkanı Salih Bezci, Ankara Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Faik Yavuz, Ankara İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Ceylan, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Yiğiner, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Başkanı Ahmet Kahraman ve bürokratlar katılmıştır.

Toplam 2500 (ikibinbeşyüz) nama yazılı hisse ile kurulacak olan “Ankara Uluslararası Fuarcılık ve Kongre Anonim Şirketi” nin hisse oranları aşağıda belirtilen şekilde kesinleşerek imza altına alınmıştır.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (350 hisse),

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (475 hisse),

Ankara İl Özel İdaresinin (250 hisse),

Ankara Sanayi Odası %20 (500 hisse),

Ankara Ticaret Odası %20 (500 hisse),

Ankara Ticaret Borsası %5 (125 hisse),

Akyurt Belediye Başkanlığının %5 (125 hisse),

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği %5 (125 hisse),

Ankara Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği %2 (50 hisse)

İle sermaye katılımında bulunmasına 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları hakkında Kanunun 26’ıncı maddesi hükmüne göre izin verilmiştir.

 Yürütülen çalışmalar çerçevesinde 16.01.2012 Pazartesi günü yukarıda belirtilen hisse oranlarında “Ankara Uluslararası Fuarcılık ve Kongre Anonim Şirketi” kurularak sözleşme tüm taraflarca imza altına alınmıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek himayelerinde yürütülen toplantıya katılanların isimleri (Fotoğraftaki duruşa göre) aşağıda verilmiştir.